BOBATH KONCEPT

NDT-Bobath koncept pruža interdisciplinarni pristup koji prilikom procjene, tretmana i vođenja bilo kojoj osobi s ograničenim mogućnostima zbog motoričkog oštećenja, uključujući tonus i obrasce kretanja, senzoričku, perceptivnu i kognitivnu funkciju; a nastalim kao posljedica poremećaja središnjeg živčanog sustava; omogućuje sudjelovanje u svakodnevnom životu. “EBTA (2004.)

 

 

  • neurorazvojna habilitacija – rana primjena
  • baby handling
  • facilitacija normalnog pokreta i inhibicija povišenog tonusa
  • kvalitetniji senzomotorički razvoj