SENZORNA INTEGRACIJA

Primanje, obrada, integriranje osjeta i njihov svrhovit odgovor na podražaj (takilni, proprioceptivni, vestibularni, auditivni, vizualni, olfaktorni i gustativni).

Putem osjetila dobivamo informacije o fizičkom stanju našeg tijela i okoline koja nas okružuje.

Kada osjeti nastaju na dobro organizirani ili integrirani način, mozak ih može upotrijebiti tako da formira percepciju, ponašanje i učenje.

DISFUNKCIJA SENZORNE INTEGRACIJE

Živci i mišići funkcioniraju dobro, ali mozak ima teškoća sve to objediniti.

Promatranje je ključno za utvrđivanje prisutnosti poremećaja senzorne integracije.

Loše funkcioniranje, a ne odsutnost funkcioniranja.